You Were Here


You Were Here on neulemalleista ja kudotuista kankaista koostuva vaatetustekstiilien ideamallisto. Kokoelman kautta pohdin ajan ja ympäristön vaikutusta visuaalisen maailmamme syntyyn, tiedostettujen ja tiedostamattomien jälkien jättämistä, sekä nähdyksi tulemista. Ympäröivä rakennettu ympäristömme on jatkuvassa muutoksessa, ja erilaiset hienovaraiset elementit muokkaavat havaintojemme kenttää. Pysyvät ja tilapäiset läsnäolon kerrostumat vaikuttavat siihen, mitä eri ajanhetkinä näemme. Kokoelman visuaalisen ilmeen inspiraationa toimii satunnaisista paikoista kuvattu kuva-aineisto erilaisista ihmisten valmistamista, mutta sattuman muovaamista pinnoista.
2019 Emmi Pouta