Worn Identities

- Vuorovaikutteiset tekstiilit tulevaisuuden kehon jatkeena


Inkeri on virtuaalimaailman natiivi. Aivokudokseen sulautetut elektrodit ovat välittäneet sykäyksiä biologisen materian ja virtuaalisen kaikkeuden välillä siitä saakka, kun hän täytti 15 vuotta, ja nuo kaksi eri maailmaa ovat kietoutuneet hänen mielessään yhdeksi yhtenäiseksi kokemukseksi todellisuudesta. Hän on sukupolvi ALFAa, niin kutsuttuja uuden ihmisen prototyyppejä, jotka etsivät yksilöllistä ja yksityistä paikkaansa kollektiivisen tietoisuuden vuosta. Nuorena asennettu hiuskäyttöliittymä muovaa neuroplastisia aivoja avoimeksi ja sopeutuvaksi alustaksi sisään virtaavalle informaatiolle, ja tuosta ärsykkeiden massasta tietoa suodattamalla Inkeri on systemaattisesti räätälöinyt mieltään kohti omaa tavoitettaan. Vuosien fokusoinnin jälkeen hän valmistui pari vuotta sitten poliisiksi erinomaisin arvosanoin, ja viritetyn mielen lisäksi tuo menestys on istutettu myös hänen kehonsa ammatillisiin funktionaalisiin muokkauksiin, jotka on ansaittu opintomenestyksen sekä ammatissa pätevöitymisen myötä. Hänen kehonsa ja mielensä on nykyisenlaisenaan optimoitu epäröimättömään toimintaan kenttätyössä poliisin väkivaltarikosyksikössä.

Aamulla asemalle saapuessaan hän pukee päälleen univormunsa. Sen kankaaseen kudotut lukemattomat johtimet ja komponentit tunnistavat eri puolilla kehoa sijaitsevat funktionaaliset kehonmuokkaukset, jotka mahdollistavat tiettyjä ammatin vaatimia ominaisuuksia. Kehoa ympäröidessään univormu aktivoi muun muassa jalkojen ja käsien lihasvoimaa lisäävät tatuoinnit, aseiden ja laitteiden käyttöä helpottavat hienomotoriikka-tatuoinnit sekä silmien infrapunanäköimplantit. Erilaisilla eleillä univormuaan koskettaessaan Inkeri saa tarpeen mukaan käyttöönsä noiden eri kehonmuokkausten ominaisuuksia kehossaan. Esimerkiksi aina asemalta poistuttaessa rintaan tehtävä kevyt taputus saa Inkerin tuntemaan kehonsa pursuavan voimaa ja energiaa, ja olevan valmis toimintaan kuin viritetty jousi.

Kuten jokaisen työpäivänsä aluksi, hänelle tehdään hiuksiin poliisille tunnusomaiseksi statukseksi muodostunut kampaus samalla, kun hän käy mielessään läpi työpäiväänsä liittyvän virtuaalisen aineiston. Muistion mukaan satamakorttelin tapauksen tutkinta on edelleen kesken, tänään on tarkoitus käydä jututtamassa fyysisesti muutamaa silminnäkijää avatarien kuulemisen lisäksi. Turvallisuuden ylläpitämiseen optimoitu hiuskäyttöliittymä saa mielen tuntumaan toisenlaiselta. Keskittymiskyky paranee, tunteiden vaikutus harkintaan ja päätöksentekoon estyy, päättelykyky nopeutuu ja ajatus tuntuu välittömästi kulkevan paljon kirkkaammin. Päähineen puettuaan mieleen aukeavat laajat salaiset tietoarkistot, jotka tuntuvat nyt läpikotaisin tutuilta, ovathan ne osa hänen tietoisuuttaan jokaisena työpäivänä. Hetki sitten Inkeri ei edes muistanut niitä ennen nähneensä, hiuskäyttöliittymän pääsy tiedostoihin on mahdollista vain poliisin univormun avulla. Virkaiän karttuessa, ja ansioita osoittaessaan Inkeri tulee saamaan uusia, työssään etenemiseen tarvittavia muokkauksia, joiden myötä hän voi esimerkiksi käyttää entistä vaarallisempia aseita sekä suurempaa lihasvoimaa, tai hänen aistinsa tarkentuvat entisestään. Virkapukuun ylennysten myötä kiinnitettävät epoletit myös lisäävät vaatteen toiminnallisuutta, ja lisäävät turvallisuusluokitusta sallien pääsyn entistä salaisempaan informaatioon.

***

Työvuoron päätteeksi Inkeri vaihtaa vaatteensa, jolloin työhön liittyvät salaiset informaatiot unohtuvat, ja toimintaan valmisteltu keho palaa normaaliin tilaansa. Ennen asemalta lähtöään Inkeri käy pyytämässä laitoksen kampaajalta aavistuksen kyseenalaisen lettikampauksen läheisen klubin bileitä varten. Kampaus aktivoi lievästi keskushermostoa, ja hupparin huppuun kytkeytyessään saa musiikin sekä muut aistiärsykkeet sekoittumaan kehoa eri tavoin stimuloivaksi, tajunnan lempeästi vääristäväksi koktailiksi. Sukkanauhat asettuvat reisien ympärille, ja verhoilevat jalkoihin nuorena otetut tanssitatuoinnit, ja korviin lävistetyt korvakorut virittävät pikkuaivot valmiiksi ohjaamaan jalkoja musiikin rytmissä. Laukkunsa sivutaskussa odottavat vielä hallusinogeenien tavoin vaikuttavat psykedeeli-soljet, jotka voi tarvittaessa pujottaa jossain vaiheessa iltaa paikoilleen hiuksiin. Vaatteidensa kangasta eri tavoin koskettamalla Inkeri voi kontrolloida kehonmuokkaustensa vaikutuksia, ja lopulta yöllä purettuaan kampauksensa ja riisuttuaan hupparinsa ennen omaan sänkyynsä kaatumistaan muokkausten huumaava vaikutus haihtuu jättäen olon levolliseksi.Kehonmuokkaustekniikoiden ja -syiden kategoriointia.Kollaasi konseptin inspiraatiokuvista.Erilaisia kehoon liitettäviä sen toiminnallisutta parantavia elementtejä visioidaan niin tutkimuksen kuin tieteiskirjallisuuden ja -elokuvienkin puolella.


Luonnostelua vision transhumanistisesta kehosta.Inspiraatiokuvia hiuskäyttöliittymään.

Millaisina muokatun ihmiskehon jatkeina vuorovaikutteiset tekstiilit voivat tulevaisuudessa toimia? Kuinka elektroniikkaa voi integroida mekatroniikan tavoin oleelliseksi osaksi kudottua rakennetta? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia maisterin opinnäytteessäni Worn Identities.

Ensimmäiseen kysymykseen vastauksen etsiminen alkaa pohtimalla kehomme suurimman elimen, ihon, erilaisia funktioita, ihon ja kosketuksen merkitystä ihmisen psyykkiselle kehitykselle minuuden rajapintana itsen ja ulkopuolen välillä, sekä ihon roolia sekä visuaalisuutensa että aistinsolujensa ansiosta vuorovaikutteisena kanavana ihmisen ja ympäristön välillä. Ihon mahdollistama kaksisuuntainen kosketusaisti sallii meidän siis koskettaa sekä tulla kosketetuksi, ja sitä kautta auttaa meitä niin rakentamaan minuuttamme ja kokemaan erilaisia kehollisia tuntemuksia, kuin tarjoaa käyttöömme myös luotettavan tavan kerätä tietoa ympäristöstämme. Vuorovaikutteisten tekstiilien suunnittelun näkökulmasta kosketusaistin merkitys on erityisen kiinnostava, onhan koskettaminen, etenkin pehmeiden ja sileiden pintojen, ihmisen preferoima tapa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Ihon merkitys kehon ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen välikappaleena ei kuitenkaan rajoitu kosketusaistiin. Iho muun muassa viestii ulospäin kehon hyvinvoinnista, ja ihoa muokkaamalla voi myös esimerkiksi heijastaa omaa identiteettiään muiden nähtäväksi. Vastauksen etsiminen jatkuukin kurkistuksella kehonmuokkauksen historiaan, ja johdattamalla ajatuspolku kehonmuokkauksen menetelmien ja syiden kategorisoinnin kautta siihen, kuinka kehonmuokkausta on käytetty halki vuosituhansien eri tarkoituksiin. Kehonmuokkausta on harjoitettu ja harjoitetaan lukuisissa eri kulttuureissa, ja sen pitkä ja polveileva historia opettaakin, että ihmisellä on ajasta ja paikasta riippumatta tietynlainen luontainen taipumus muokata kehoaan. Kehonmuokkaustraditioiden moninaisuus ja niihin liittyvä yhteisöjen sisäinen yleinen hyväksyntä osoittavat, että radikaalitkin kehonmuokkaukset voivat yleistyä sosiaaliseksi normiksi, on kyseessä sitten esimerkiksi vallitseva kauneusihanne tai arvon osoittaminen yhteisön silmissä. Tämä eri aikoina ja paikoissa ilmenevä toistuvuus luo perustelun uskoa, että ihmiset tulevat tekemään niin vastakin.

Kuinka tämä suhtautuu sitten kehonmuokkaukseen liittyvään tulevaisuuden visiointiin? Viime vuosikymmenien aikana kehonmuokkaus on alkanut haastaa fyysisiä rajoituksiamme ja kehojemme mahdollisuuksia, ja jo nyt jotkin kehonmuokkausyhteisöjen kehittämät menetelmät sekä tutkijoiden laboratorioissa tapahtuva tutkimus tarjoavat välineitä ihmiskehon ominaisuuksien laajentamiseen. Kehoa muun muassa tatuoidaan, lävistetään ja siihen istutetaan implantteja pyrittäessä kohti koneisiin sulautunutta kehoa. Fyysisen maailman rajat joutuvat myös haastetuiksi kehon voidessa yhdistyä kehonmuokkauksen keinojen avulla internetiin, ja tuottaa virtuaalista dataa älylaitteilla tarkasteltavaksi. Tulevaisuudessa kehon ja identiteetin muokkaus tullee saamaan uusia, pitkälle edistyneempiä muotoja, jotka luovat pohjaa ihmisyyden perustavanlaatuiselle muuntumiselle. Transhumanistinen aate kyseenalaistaa nykyisen fyysisen kehon rajoitteet, ja ennustaa ihmisyyden laajentuvan tulevaisuudessa kurkottaessamme kohti ikuista elämää kehittyneitä teknologioita hyväksi käyttäen. Voiko tuonkaltainen ihmisyyden perustavanlaatuinen kehonmuokkaus muodostua tulevaisuudessa uudeksi normiksi, kun teknologian kehityksen taso sen sallii?
Vuorovaikutteisten tekstiilien roolia tulevaisuuden muokatun kehon jatkeina pohditaan vielä tutustumalla muutamin esimerkein siihen, kuinka tulevaisuutta visioidaan tieteiskirjallisuuden ja –elokuvien piirissä. Noissa synkemmin maalailluissa dystopioissa transhumanististen utopioiden ennustama optimistinen kehitys kuvataan usein johtamaan ihmiskunnan ahdinkoon, ja tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti noissa science fiction-lähteissä kuvattua ihmisen fyysisen kehon merkityksen muuntumista, mutta kuitenkin inhimillisten perustarpeiden, kuten kosketuksen kaipuun muuttumattomuutta. Vastaukseksi kysymykseen vuorovaikutteisten tekstiilien roolista tulevaisuudessa visioidaan ihoon, kehonmuokkaukseen ja science fiction-teosten dystopioihin liittyvän kartoituksen pohjalta yksi futuristinen mahdollisuus transhumanistisesta ihmisestä psykofyysisenä kokonaisuutena, ja kuinka tuo muokattu keho voi olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Visiossa kehon äärimmäinen muokkaus on normi, jopa imperatiivi, jonka vaikutus ulottuu yksilön elämän eri tasoille kehon toimintaympäristön laajennuttua myös virtuaalisen maailmaan. Vuorovaikutteisten tekstiilien merkitys tuossa tulevaisuudessa korostuu: digitalisoituva maailma integroituu fyysiseen maailmaan muun muassa taktiilisten vuorovaikutussuhteiden kautta, ja etenkin vuorovaikutteiset tekstiilit toimivat intuitiivisina käsinkosketeltavina rajapintoina noiden kahden maailman välillä, kehonmuokkauksen ollessa kehon ja vuorovaikutteisten tekstiilien välinen liittymäkohta. Tulevaisuuden kehoon kytkeytyvät käyttöliittymät palaavat tekstiilien kautta myös perustavanlaatuisen kosketuksen tarpeen äärelle.

Vastausta toiseen kysymykseen elektroniikan integroimisesta kudottuihin kangasrakenteisiin aloitetaan etsimään tarkastelemalla vuorovaikutteisten tekstiilien parissa tapahtuvaa kehitystä, ja tämän jälkeen hyvin käytännönläheisin keinoin kuvatessa vuorovaikutteisen tekstiilikokoelman suunnittelu- ja valmistusprosessia. Visiossa kuvattuja havaintoja siirretään kokoelmassa tekstiiliin integroidun elektroniikan muotoon hyödyntäen niin perinteisiä tekstiilitekniikoita kuin uuden teknologian mahdollistamia menetelmiä. Tavoitteena on kyseenalaistaa nykyiset perinteiset tavat suunnitella elektronisia komponentteja vallitsevien valmistusmenetelmien ja rajoitusten puitteissa, ja ottaa lähtökohdaksi kudottujen tekstiilien valmistusprosessi: mitä elektronisilta komponenteilta vaaditaan, jotta ne voidaan ottaa osaksi teollista kudontaprosessia.

Produktion konkreettinen lopputulos on kokoelma vuorovaikutteisia kankaita, joiden funktiot perustuvat tuon vision muokatun kehon ja siihen kosketuksissa olevien tekstiilien väliselle vuorovaikutukselle. Kokoelman toteutuksessa tutkitaan menetelmiä elektronisten komponenttien integroimiseksi kudottuihin kankaisiin, ja kokoelman eri kankaiden yhdistelyä toisiinsa kulloinkin erilaisia toimintoja sisältävän virtapiirin muodostavaksi kangaskokonaisuudeksi. Osaan kokoelman kankaista voi tutustua tarkemmin eTekstiilit-projektisivulla.

Opinnäyte luettavissa täällä.

Kuvalähteet:
http://advancedtextilessource.com/2011/10/incredibly-smart-textiles/
http://duoskin.media.mit.edu/
https://www.flickr.com/photos/danlane/8440663633
http://www.bbc.com/future/story/20140209-why-i-want-a-microchip-implant
http://www.abc.net.au/science/articles/2010/04/19/2876443.htm
http://www.globalfuturist.com/dr-james-canton/in-the-news/the-science-of-surrogates.html
http://e-u-l-mk2.blogspot.fi/2012/12/the-cyberpunk-week-day-3-ghost-in-shell.html
https://fi.pinterest.com/pin/380132024772851373/
http://mariae.deviantart.com/art/Wonder-woman-287307745           
http://www.modernsalon.com/features/hair-beauty/Braid-Blitz-138491374.html
http://www.duitang.com/blog/?id=50721854

2019 Emmi Pouta